Referanser

Referanser

TCM Mongstad

Oppbyging av gesims og gesimsbeslag.

MTA Haakonsvern

Over 3000 m med Z-profil for innfesting av taktekkingen på svømmehall.